Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať! Predseda Konferencie biskupov Poľska arcibiskup Stanisław Gądecki v mene biskupského zboru Poľska predostrel Sv. Otcovi Františkovi prosbu, aby bol sv. Ján Pavol II. vyhlásený za učiteľa Cirkvi a patróna Európy. Prosbu podporil aj kardinál Stanislav Diwisz. V roku 2020 budeme sláviť storočnicu narodenia sv. Jána Pavla II. a 15. výročie jeho smrti. Pontifikát poľského pápeža bol plný revolučných rozhodnutí a dôležitých udalostí, ktoré zmenili tvár pápežstva a ovplyvnili beh európskych i svetových dejín, zdôraznil arcibiskup Gądecki.Späť na začiatok