Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať! Liturgickú spomienku sv. Jána Pavla II. vás pozývame osláviť v utorok 22. októbra do Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP. Program sa začne modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. a pokračuje sv. omšou, po ktorej budú sestry z košickej komunity viesť ďakovnú adoráciu za dar pontifikátu tohto Pápeža milosrdenstva. Po adorácii nasleduje modlitba bolestného sv. ruženca a slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať bývalý rektor svätyne vdp. Peter Novák. Po sv. omši bude možnosť uctiť si relikvie svätca.

 


Späť na začiatok