Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V našom kláštore v Derdách v Poľsku sa v utorok 22. októbra začne XVIII. mimoriadna generálna kapitula, ktorú bude viesť m. Petra Kowalczyk KMBM, generálna predstavená našej kongregácie. Kapitula je zvolaná mimoriadne po troch rokoch a bude rokovať nad schválením nových konštitúcií a stanov našej rehole.

 


Späť na začiatok