Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Na pozvanie vdp. farára Pavla Turzu sa od 11. do 13. októbra uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Ladislava v Považskom Podhradí a na filiálke Orlové. Obnovu o Božom milosrdenstve so sv. sestrou Faustínou bude viesť sr. M. Alžbeta Mikušová z košickej komunity.

Podrobný program na plagáte:


Späť na začiatok