Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Od 11. do 13. októbra sa uskutoční gréckokatolícka púť do dvoch najväčších poľských sanktuárií: Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove a Sanktuária Panny Márie na Jasnej hore v Čenstochovej. Púť spojenú s duchovnou obnovou bude na pozvanie vdp. Mareka Rozkoša viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM.

 


Späť na začiatok