Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Októbrové formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum v Prešove sa uskutoční v utorok 8. októbra. Pravidelné formačné stretnutia tam vedie vdp. Jozef Heske a sr. M. Ludmila Matýsková KMBM. Na stretnutie je pozvaná aj sr. M. Alžbeta Mikušová z košickej komunity so svojím svedectvom a príhovorom.

 


Späť na začiatok