Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!81. výročie smrti sv. sestry Faustíny Kowalskej oslávime vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP v sobotu 5. októbra. Program začína spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod., pokračuje tichou adoráciou a modlitbou radostného ruženca s rozjímaniami s Denníčka našej svätice.  O 17.15 hod. si veriaci budú môcť vypočuť prednášku sr. M. Clarety Fečovej na stále aktuálnu tému: Odpustenie a Božie milosti. Slávnosť ukonči sv. omša o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať vdp. Pavol Hrabovecký.Späť na začiatok