Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v krakovských lagievnikoch sa v dňoch od 30. septembra do 6. októbra budú konať v poradí už tretie Medzinárodné dni apoštolov Božieho milosrdenstva. Zúčastní sa ich ponad 300 ctiteľov Božieho milosrdenstva z 30 krajín sveta. Prednášky a workshopu budú prekladané do angličtiny, španielčiny a francúzštiny.

 


Späť na začiatok