Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Informujeme všetkých pútnikov, že od pondelka 2. septembra bude hlavný vchod do kláštornej kaplnky v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch uzavretý. Dôvodom je prestavba schodov a montáž výťahu pre telesne postihnutých. Vchod do kaplnky bude možný od zadnej strany kláštora pod vežou - viď obrázok. Stavebné práce majú byť ukončené v polovici novembra.


 

 


  • Bočný vchod

Späť na začiatok