Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V nedeľu si pripomíname 1. výročie blahorečenia Anky Kolesárovej. Pri tej príležitosti pozývame do Vysokej nad Uhom na slávnostnú sv. omšu o 10.30 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Popoludňajší moderovaný program ukončí spoločná modlitba v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. spojená s korunkou Božieho milosrdenstva, ktorú bude viesť sr. Jana Mária Krnáčová KMBM z našej hrušovskej komunity.

 


Späť na začiatok