Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Vo štvrtok 29. augusta sestry z krakovskej a košickej komunity našej kongregácie putujú do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Horu Butkov. Už tradičnú celoslovenskú púť bude viesť Mons. Tomáš Galis, ktorý o 15.30 hod. bude celebrovať slávnostnú sv. omšu. Sestry budú viesť modlitbu krížovej cesty o 12.15 hod. a modlitbu v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Počas púte vystúpi spevácky zbor Adoremus a kapela Kollárovci.Späť na začiatok