Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Od 12. do 14. augusta sa v kláštore našich sestier v Nižnom Hrušove a v areáli fary konajú Hudobné dni. Pre deti a mládež ich pripravili sestry v spolupráci s farnosťou. Účastníci budú hudbou a spevom chváliť Pána a dávať svoje talenty do služby druhým. Program začína o 9.00 a končí o 15.30 hod. Srdečne pozývame na dni plné hudby, spevu a hier.

 


Späť na začiatok