Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Na prvý piatok 2. augusta zložila svoje prvé rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti v našej kongregácii Slovenka sr. Mariela Lengyelová KMBM. Slávnosť sa konala v kláštornej kaplnke Sanktuária Božieho milosrdenstva v  Krakove - Lagievnikoch. Svoje sľuby zložila do rúk generálnej predstavenej matky Petry Kowalczyk a od novicmajsterky sr. M. Symeony Stopiak prijala čierny závoj. Slávnostnej sv. omši predsedal páter Artur Ciepielski, koncelebroval s nim rektor Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP vdp. farár Peter Sykora a vdp. kaplán Ján Kocurko.

Atmosféra slávnosti vo fotogalérii: • 001
 • 002
 • 004
 • 006
 • 009
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 016
 • 019
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 033
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 040

Späť na začiatok