Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V sobotu 27. júla bude sr. Jana Mária Krnáčová KMBM z hrušovskej komunity viesť modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva a adoráciou vo Farnosti sv. Anny v Trtenom pri Hornáde. Slovenský dohovor za rodinu tam v ten deň organizuje akciu: Zastavme zlo z Istanbulu.

 


Späť na začiatok