Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Po prvýkrát v histórii našej kongregácie tri sestry Slovenky: sr. M. Alžbeta Mikušová, M. Antoniana Štullerová a M. Faustia Szabóová skladali svoje doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti na Slovensku. Slávnosť sa uskutočnila uplynulú nedeľu 21. júla vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP a predsedal jej rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. Sestričky úzko spojili svoj život s Ježišom, na znak čoho dostali striebornú obrúčku.

V homílii pán biskup, že treba prijať Krista s krížom, ale aj na kríži lebo, kto sa chce pripodobniť Kristovi a nasledovať ho, prijíma kríž ako znak nádeje, ale zároveň musí prijať aj miesto na tomto kríži. Zároveň poďakoval aj generálnej predstavenej matke Petre Kowalczyk KMBM za to, že tentokrát sa krakovské Lagievniky preniesli do Košíc.

Slávnostná sv. omša bola v priamom prenose TV Lux a reportáž z nej priniesla aj česká TV Noe.

Atmosféra slávnosti vo fotogalérii:

 • 001
 • 002
 • 004
 • 005
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 036
 • 037
 • 038
 • 040

Späť na začiatok