Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V piatok 2. augusta bude Slovenka sr. Mariela Lengyelová KMBM v kláštornej kaplnke Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove skladať svoje prvé rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Slávnostnú svätú omšu o 10.00 hod. bude celebrovať p. Artur Ciepielski. Sľuby prijme generálna predstavená našej kongregácie m. M. Petra Kowalczyk KMBM.

 


Späť na začiatok