Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Dvanásť dievčat sa zúčastnilo letnej duchovnej obnovy, ktorú organizovali naše sestry z hrušovskej komunity vo svojom kláštore od 6. do 8. augusta. Začínali na sviatok Premenenia Pána, nakoľko téma duchovnej obnovy znela: Premeň ma. Dievčatá začali svoju obnovu výstupom na Horu premenenia a pokračovali cez prednášky, sv. omše, večernú adoráciu až po spoločnú opekačku k vnútornej premene. Obnovu viedol vdp. Jozef Kohut a sr. Jana Mária Krnáčová KMBM.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 005
 • 008
 • 009
 • 010
 • 013
 • 014
 • 015
 • 017
 • 018
 • 026
 • 030
 • 031
 • 032
 • 034
 • 037

Späť na začiatok