Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Mons. Marek Jedraszewský, krakovský arcibiskup, od pondelka 1. júla menoval do funkcie kustóda Baziliky Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch vdp. kanonika Zbigniewa Bielasa, doterajšieho farára vo Farnosti Matky Božej od dobrej rady v Krakove-Prokocime. Bude v poradí tretím kustódom baziliky. Honorovým kustódom ostáva Mons. Ján Zajac, pomocný krakovský biskup - senior.

 


Späť na začiatok