Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Po prvýkrát v histórii našej rehole budú sestry Slovenky z našej kongregácie skladať svoje doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti na Slovensku. Slávnosť sa uskutoční v nedeľu 21. júla o 10.30 hod. vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP a predsedať jej bude Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Sestry: sr. M. Alžbeta Mikušová, sr. M. Antoniana Štullerová a sr. M. Faustia Szabóová úzko spoja svoj život s Ježišom, na znak čoho dostanú striebornú obrúčku. Prosíme Vás o modlitby na ich úmysel.Späť na začiatok