Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V sobotu 29. júna sa počas sv. omše o 15.20 hod. v Bazilike Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch rozlúči s veriacimi doterajší kustód sanktuária vdp. prelát František Šlusarczyk. Kustódom bol od roku 2014, avšak v bazilike pôsobil od roku 2002. Od júla bude farárom vo Farnosti Matky Cirkvi v Krakove na Pradniku Bielom. Na jeho miesto bol menovaný vdp. kanonik Zbigniew Bielas.Späť na začiatok