Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V Jubilejnom roku milosrdenstva pápež František vymenoval pre Slovensko 9 misionárov milosrdenstva – kňazov, ktorí dostali fakultu rozhrešovať rezervované hriechy. Tento mesiac sa k nim pridali ešte ďalší piati kňazi: p. František Alberty OFM Cap. (náš bývalý spovedník v Bratislave – Rači) a štyria gréckokatolícki redemptoristi: o. Maroš Dupnák, o. Jozef Jurčenko, o. Juraj Rak a o. Jaroslav Štelbaský CSsR.

 


Späť na začiatok