Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Na tretiu nedeľu v mesiaci 15. decembra sa uskutoční aj predvianočné formačné stretnutie pri Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP. Pravidelné stretnutia tam vedú: vdp. kaplán Jozef Kacvinský a sr. M. Antoniana Štullerová KMBM z našej košickej komunity.

 


Späť na začiatok