Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V nedeľu 16. júna sa uskutoční posledné predprázdninové stretnutie v novej formačnej skupine v Stuľanoch, patriacich do farnosti Koprivnica. Pravidelné formačné stretnutia každú tretiu nedeľu v mesiaci tam vedú: vpd. farár Milan Supek a sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity.

 


Späť na začiatok