Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V sobotu 8. júna sa na pozvanie vdp. farára Imricha Reváka uskutoční duchovná obnova pre mladých, ktorí sa pripravujú k sviatosti birmovania. Obnovu o milosrdnej Božej láske bude vo Farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej v Terni (okres Prešov) viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity.

 


Späť na začiatok