Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Medzinárodný deň detí je dôvodom k vďačnosti a radosti, ale aj k modlitbe za deti: 

V istom okamihu som uvidela kláštor novej kongregácie. Keď som cezeň prechádzala a všetko prezerala, odrazu som videla hŕbu detí, ktoré mali od päť do jedenásť rokov. Keď ma zbadali, obstáli ma dokola a začali hlasno volať: „Chráň nás pred zlom!” Zaviedli ma do kaplnky, ktorá bola v tom kláštore. Keď som vošla do kaplnky, uvidela som v nej umučeného Pána Ježiša. Ježiš sa na mňa láskavo pozrel a povedal mi, že ho – deti ťažko urážajú – ty ich chráň pred zlom! Od tejto chvíle sa modlím za deti, ale cítim, že samotná modlitba nestačí (Den. 765).

 


Späť na začiatok