Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Každoročná májová slávnosť v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na Hore Butkov sa uskutoční v sobotu 18. mája. Program sa začne spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstvao 15.00 hod., ktorú budú viesť naše sestry z košickej a krakovskej komunity. Pokračuje slávnostnou sv. omšou, ktorú bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

 


Späť na začiatok