Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Ako každú prvú nedeľu v mesiaci aj tento raz sa v nedeľu 5. mája 2019 o 15. hod vo farskom kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom uskutočnila pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou modlitba v hodine milosrdenstva a slávnostná korunka Božieho milosrdenstva. Po modlitbe nasledovala prednáška doktora, vedca, profesora Vladimíra Krčméryho, rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Nakoľko prof. Krčméry je aj zakladateľom zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta, vo svojom príhovore k veriacim a ctiteľom Božieho milosrdenstva sa zameral na konanie dobra a preukazovanie lásky k blížnemu bez ohľadu na vierovyznanie obdarovaných.
Vysoká škola sv. Alžbety svoje služby prostredníctvom vyslaných lekárov a dobrovoľníkov preukazuje ročne viac ako 50 tisícom chudobným. Prof. Krčméry je veriaci človek a keďže je aktívnym ctiteľom Božieho milosrdenstva, prijal pozvanie vdp. Mariána Bielika, SDB, správcu farnosti v Dubnici nad Váhom k účasti na nedeľnej slávnosti. Na záver si mimoriadne významného hosťa uctil správca farnosti venovaním farebnej publikácie "Dubnická kniha zázrakov", ktorá opisuje históriu mariánskych púti i jednotlivé zázraky, ktoré sa stali na príhovor "Dubnickej" Panny Márie.

Veriaci z formačnej skupiny Združenia Faustínum


 • IMG_20190428_152145
 • IMG_20190505_154335
 • IMG_20190505_154343
 • IMG_20190505_154424
 • IMG_20190505_155429
 • IMG_20190505_161014

Späť na začiatok