Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V rámci permanentnej formácie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum sa vo štvrtok 9. mája po sv. omši o 18.00 hod. v priestoroch kláštora uskutoční pravidelné stretnutie formou Lectio Divina. Stretnutie vedie o. Tomáš Muszka a sestry z miestnej komunity. Pozvaní sú všetci, ktorí túžia hlbšie poznávať Božie milosrdenstvo vo Svätom písme.Späť na začiatok