Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Vzkriesenie.

Počas svätej omše na Veľkonočnú nedeľu som uvidela Pána v celej jeho kráse a jase. Povedal mi: Dcéra moja, pokoj s tebou! Požehnal ma a zmizol (Den. 1067).

Nech nás zmŕtvychvstanie nášho Pána naplní neopísateľnou radosťou...

Nech ho oči našej viery uvidia s tvárou žiariacou sťa slnko a v odeve belšom ako sneh...

Nech sa na nás Ježiš pozrie s láskou a povie: Srdce môjho srdca, naplň sa radosťou...

Nech sa počas tohtoročných Veľkonočných sviatkov stretneme so živým Milosrdenstvom!

 

Požehnané sviatky zo srdca želajú a vyprosujú


sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva

Späť na začiatok