Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Formačná skupina združenia Faustínum z Prešova organizuje Púť so sv. sestrou Faustínou na Horu Butkov, Staré Hory a Hriňovú v dňoch od 30. apríla do 1. mája. Púť je spojená s duchovnou obnovou, ktorú bude viesť vdp. Jozef Heske a naše sestry z hrušovskej komunity.

Prihlásiť sa môžete do 14. apríla.


 

Cena púte (doprava, strava, nocľah) - 57,- eur.

Prihlasovanie a platba: p. Zlatica Benišová, tel.: 0911 556 209

 


Späť na začiatok