Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V piatok 01. februára navštívil Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove kardinál Róbert Sarah, na Slovensku známy aj vďaka svojim knihám: Sila ticha a Boh alebo nič. Pomodlil sa v kláštornej kaplnke pred obrazom Milosrdného Ježiša a pri relikviách sv. sestry Faustíny Kowalskej. Neskôr navštívil aj izbu, v ktorej zomrela naša svätica, podpísal sa nám do pamätnej knihy a niektorým sestrám napísal venovanie do svojej knihy Moc milczenia.

Fotogaléria:


 
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 06
 • 07
 • 09
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Späť na začiatok