Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V minulom roku prišlo do Sanktuária Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch 739 600 prosieb o modlitbu (skoro o 200 000 viac ako v roku 2018), ktoré sestry prednášajú zvlášť počas modlitby v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. Okrem toho sme dostali aj 73 600 poďakovaní za udelené milosti a vyslyšané prosby. Na adresu sanktuária prišlo 500 svedectiev o zázračnom Božom pôsobení.

Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane. Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa (Den. 1578).

 


Späť na začiatok