Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Novembrové stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum v Sabinove sa uskutoční v nedeľu 24. novembra na fare. Permanentnú formáciu tam od septembra vedie  vdp. kaplán Lukáš Imrich. Tentokrát sa stretnutia zúčastní aj sr. Alžbeta Mikušová KMBM z košickej komunity. 

 


Späť na začiatok