Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aj v Sabinove sa uskutoční posledné predprázdninové stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum. Bude to v nedeľu 29. júna na fare. Permanentnú formáciu tam viedol vdp. kaplán Lukáš Imrich, s ktorým sa pri tejto príležitosti aj rozlúčime. Stretnutia sa tentokrát zúčastní aj sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity. 

 


Späť na začiatok