Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára.

Tohtoročná téma týždňa znie "Preukázali nám neobyčajnú láskavosť" (Skutky apoštolov 28, 2).Tohtoročná téma znie: Preukázali nám neobyčajnú láskavosť (Sk 28, 2). Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2020 pripravili kresťanské cirkvi na Malte a Gozo (združenie Christians Together in Malta). Text zo Skutkov apoštolov, ktorý bol zvolený na tohtoročný Týždeň modlitieb, je biblickým čítaním, ktoré používajú kresťania na Malte v tento sviatok.

Tohtoročná téma týždňa znie "Preukázali nám neobyčajnú láskavosť" (Skutky apoštolov 28, 2).Tohtoročná téma týždňa znie "Preukázali nám neobyčajnú láskavosť" (Skutky apoštolov 28, 2). 


Späť na začiatok