Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Srdečne pozývame všetkých členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum na pravidelné formačné stretnutia aj v novom roku 2019. Uvítame aj nových záujemcov.

8. januára - Prešov

10. januára - Šaľa

10. januára - Nižný Hrušov

13. januára - Piešťany

17. januára - Detva

20. januára - Košice - KVP

20. januára - Humenné

27. januára - Sabinov

27. januára - Bratislava - Petržalka

 

Späť na začiatok