Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aj v novom roku 2019 sme pre vás pripravili štyri turnusy duchovných cvičení:

Prvý turnus: 29. – 31. marca; Krakov - Poľsko (vdp. Artur Ciepielski, sestra KMBM)

Druhý turnus: 28. – 30. júna; Dolný Smokovec (kňaz, sestra KMBM)

Tretí turnus: 27. – 29. septembra; Dolný Smokovec (vdp. Milan Supek, sestra KMBM)

Štvrtý turnus: 29. novembra – 01. decembra; Dolný Smokovec (kňaz, sestra KMBM)

Podrobnejšie informácie uvedieme bližšie k termínom.

 


Späť na začiatok