Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Rektor krakovského sanktuária Božieho milosrdenstva vdp. prelát František Šlusarczyk bol menovaný na pomocného biskupa krakovskej arcidiecézy. Inštalácia nového biskupa bude 5. januára 2019 v lagievnickom sanktuáriu. Rektorom sanktuária bol od roku 2014, avšak vicerektorom sanktuária bol už od roku 2002. Jeho biskupské motto znie: Boh je láska.

 


Späť na začiatok