Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!"Eucharistia - dar Božieho milosrdenstva" - tak znela téma posledných tohtoročných duchovných cvičení pre ctiteľov Božieho milosrdenstva zo združenia Faustínum, ktoré sa konali od 30. novembra do 2. decembra v Dolnom Smokovci. Spolu s vdp. Petrom Sekerešom a sr. Claretou Fečovou KMBM sa účastníci v silenciu zamýšľali nad týmto darom milosrdného Boha pri načúvaní jeho slova, adorácii a modlitbe.


 

 


 • 001
 • 002
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018

Späť na začiatok