Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!„Milujem ťa večnou láskou“ – bolo heslom Dní apoštolov Božieho milosrdenstva, ktoré prebiehali od 1. do 5. októbra v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove- Lagievnikoch. Zhromaždili vyše 200 osôb z Poľska a Slovenska, ktoré sa intenzívne venujú formácii a šíreniu úcty k milosrdnému Ježišovi v rámci Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum.
Záštitu nad týmto duchovným podujatím prevzala generálna matka Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva, M. Petra Kowalczyk. Hlavným prednášajúcim bol biblista, páter Krištof Wons z rehole Salvatoriánov z Krakova. Bohatý duchovný program bol pretkávaný spoločnou Eucharistiou, adoráciou, svedectvami, zdieľaním, koncertami a spoločenským programom.

 


Fotogaléria

 

 • DABM_01
 • DABM_02
 • DABM_03
 • DABM_04
 • DABM_05
 • DABM_06
 • DABM_07
 • DABM_08
 • DABM_09
 • DABM_10
 • DABM_11
 • DABM_12
 • DABM_13
 • DABM_14
 • DABM_15
 • DABM_16
 • DABM_17
 • DABM_18
 • DABM_19
 • DABM_20
 • DABM_21
 • DABM_22
 • DABM_23
 • DABM_24
 • DABM_25
 • DABM_26
 • DABM_27
 • DABM_28
 • DABM_29
 • DABM_30
 • DABM_31
 • DABM_32
 • DABM_33

 


 • DABM_01
 • DABM_02
 • DABM_03
 • DABM_04
 • DABM_05
 • DABM_06
 • DABM_07
 • DABM_08
 • DABM_09
 • DABM_10
 • DABM_11
 • DABM_12
 • DABM_13
 • DABM_14
 • DABM_15
 • DABM_16
 • DABM_17
 • DABM_18
 • DABM_19
 • DABM_20
 • DABM_21
 • DABM_22
 • DABM_23
 • DABM_24
 • DABM_25
 • DABM_26
 • DABM_27
 • DABM_28
 • DABM_29
 • DABM_30
 • DABM_31
 • DABM_32
 • DABM_33

Späť na začiatok