Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Naše sestry z hrušovskej komunity vás srdečne pozývajú na jednodňovú duchovnú obnovu do svojho kláštora v sobotu 13. októbra. V programe, ktorý sa začína o 9.00 hod., je prednáška, adorácia a sv. omša - celebruje vdp. Roman Haško. Popoludní sestry ponúkajú bohatý alternatívny program, zdieľanie a agapé.

 

Prihlásiť sa môžete do 9. októbra na tel. č.: 057/44 83 166.Späť na začiatok