Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Každý deň je iba raz za život - a preto ho prežime naplno s láskou a pre lásku! V duchu lásky sa niesli tradičné jesenné duchovné cvičenia, ktoré sa konali od 28. - 30. septembra v Charitnom dome v Dolnom Smokovci. Exercície o tom, že jedine láska dáva zmysel nášmu životu, práci, modlitbe a utrpeniu sa mohlo presvedčiť 41 exercitantov. Otec Ivan Hupka a sr. M. Benediktína Fečová vo svojich prednáškach poukázali na nepochopiteľnú lásku Boha, ktorý nevie nič iné len milovať a ktorý svoje rozhodnutie milovať nás nikdy nezmení. Účastníci cvičení mohli nájsť svoj pomýlený obraz Boha, klamstvo alebo polopravdu o ňom; cítiť sa ako milované Božie dieťa a prijať ponuku dávať túto lásku ďalej - dobrovoľne, nezištne a vytrvalo. Napriek všetkému.

Veď každý z nás potrebuje viac lásky, ako si zaslúži... 
Atmosféra duchovných cvičení vo fotogalérii:

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • IMG_20180930_103501
 • IMG_20180930_113209
 • IMG_20180930_113438

 • IMG_20180928_143059
 • IMG_20180929_110617
 • IMG_20180930_081251
 • IMG_20180930_110110
 • IMG_20180930_111646

Späť na začiatok