Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Pri príležitosti 80. výročia smrti sv. sestry Faustíny Kowalskej sa v piatok 5. októbra konala vo svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP krásna slávnosť. Toto okrúhle výročie sme spoločne oslávili modlitbou v hodine milosrdenstva, tichou adoráciou a modlitbou bolestného ruženca pretkávaného citátmi z Denníčka. O 17.30 hod. si veriaci mohli vypočuť prednášku sr. M. Benediktíny Fečovej na tému: Som Božie dieťa alebo sirota? O duchovnom detstve sv. Faustíny. Slávnosť vyvrcholila sv. omšou o 18.00 hod., ktorú celebroval nový rektor svätyne vdp. farár Peter Sykora. Vo svojou holílii zdôraznil ako Boh v živote našej svätice "ukázal veľké veci", pretože detsky dôverovala a v očiach mocných tohto sveta bola tou evanjeliovou maličkou. Po sv. omši si už ako tradične bolo možné uctiť relikviu Apoštolky Božieho milosrdenstva. • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Späť na začiatok