Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Naše sestry z hrušovskej komunity vás srdečne pozývajú na slávnosť sv. sestry Faustíny do Kostola Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove. Vo štvrtok 4. októbra program vigílie slávnosti začína sv. omšou o 18.00 hod., po ktorej nasleduje večer so sv. Faustínou v kláštore, spoločné vešpery a agapé. V piatok 5. októbra program pokračuje spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod., tichou adoráciou a sv. omšou o 18.00 hod. Hlavným celebrantom bude vdp. dekan Štefan Albičuk. Po sv. omši si veriaci budú môcť uctiť relikviu našej svätice.

 


plagát

Späť na začiatok