Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V novom školskom roku pokračujeme vo formačných stretnutiach členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum. Srdečne pozývame aj nových záujemcov!

Termíny pravidelných stretnutí:


Druhý utorok v mesiaci - Prešov
Druhá nedeľa v mesiaci - Piešťany
Tretí štvrtok v mesiaci - Detva
Tretí štvrtok v mesiaci - Nižný Hrušov
Tretia nedeľa v mesiaci - Košice-KVP
Tretia nedeľa v mesiaci - Stuľany
Štvrtá nedeľa v mesiaci - Sabinov
Štvrtá nedeľa v mesiaci - Humenné
Posledná nedeľa v mesiaci - Bratislava-Petržalka

Späť na začiatok