Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V sobotu 7. septembra sa na pozvanie o. Rastislava Ivaneckého OSPPE v predvečer odpustovej slávnosti v Bazilike minor Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou o 16.30 hod. sestry z hrušovskej komunity pomodlia korunku Božieho milosrdenstva. Slávnosť vyvrcholí v nedeľu sv. omšou o 10.30 hod., ktorú bude celebrovať J. E. kard. Jozef Tomko.


 


Späť na začiatok