Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Vo štvrtok 1. augusta o 10.00 hod. budú naše postulantky z Poľska a Ruska prijaté do dvojročného noviciátu. Dievčatá prijmú biely závoj a nové rehoľné meno. O 11.00 hod. bude na ich úmysel p. Jozef Pochwat, saletín, slúžiť sv. omšu v krakovskej kláštornej kaplnke.

 


Späť na začiatok