Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V dňoch od 26. do 29. júla sa sr. M. Pavla a sr. Jana Mária z hrušovskej komunity zúčastnia celoslovenského stretnutia mládeže v Prešove – P18, ktoré je prípravou na stretnutie mladých v Paname v roku 2019. Sestry sa zúčastnia celého programu a v sobotu 28. júla od 14.30 do 18.30 hod. budú mať tak ako aj inné rehole stánok EXPO POVOLANÍ. Témou tohtoročného stretnutia je Skúška O2H-y.Späť na začiatok