Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V sobotu 21. júla sa na vonkajšom amfiteátri v obci Hatalov, okr. Michalovce. uskutoční gospelový festival na Zemplíne - FESTIVAL NÁDEJE. Festival sa začne sv. liturgiou o 14:00 hod., ktorej bude predsedať o. Tomáš Haburaj. Po nej bude nasledovať o 15:20 hod. modlitba korunky Božieho milosrdenstva, ktorú budú viesť sestry z košickej komunity, ktoré zároveň ponúknu prítomným aj tzv. službu ucha. Potom bude nasledovať bohatý duchovný program so svedectvami a gospelovou hudbou.

 


Späť na začiatok