Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Po prvýkrát v histórii našej rehole bude 5 sestier (štyri Poľky a jedna Bieloruska) skladať svoje doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva a sv. Faustíny vo Varšave. Sľuby zložia v nedeľu 15. júla počas slávnostnej sv. omše o 11.00 hod. do rúk generálnej predstavenej m. Petry Kowalczyk.Späť na začiatok