Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Pri príležitosti požehnania obrazov Božieho milosrdenstva vo Farnosti sv. Mikuláša v Červenici (pri Prešove) a na filiálkach v Lúčinej a Tuhrine sa v nedeľu 1. júla uskutoční duchovná obnova, ktorú bude viesť sr. M. Pavla Stanovčáková KMBM z hrušovskej komunity. Počas sv. omší veriacim priblíži pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu a po každej sv. omši si farníci budú môcť uctiť aj relikviu sv. sestry Faustíny Kowalskej.

Z duchovnej obnovy sa budú vyhotovovať fotografie, ktoré môžu byť zverejnené na našej stránke.

 


Späť na začiatok